Sáng thứ sáu 01/02/2013 THÁNH LỄ NHẬM CHỨC GIÁM MỤC PHÓ ĐỨC CHA TOMA VŨ ĐÌNH HIỆU - GP BÙI CHU đã diễn ra long trọng tại quảng trường Nhà thờ chánh tòa Bùi Chu, với sự hiện diện của 14 Đức cha các giáo phận, hơn 200 linh mục trong và ngoài giáo phận, tu sĩ nam nữ và gần 8.000 giáo dân tham dự để cầu nguyện cho Đức cha Phó Toma. Thời tiết nắng ấm, thật đẹp, tạ ơn Chúa. Alleluia. Xin Chúa chúc lành và ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần cho Đức Cha Toma trong sứ mạng mới.