18:09 ICT Chủ nhật, 20/04/2014

06 lý do để khẳng định Chúa Giêsu đã sống lại

06 lý do để khẳng định Chúa Giêsu đã sống lại

Chúa Giêsu Nadarét chịu đóng đinh, chôn cất và ba ngày sau sống lại từ cõi chết. Không có tôn giáo khác không cho rằng người sáng lập của nó đã được phục sinh. Trong Kitô giáo là duy nhất. Bất kỳ đối số về tính hợp lệ của Kitô giáo đứng hoặc giảm với những bằng chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu...

 

Chương Trình Phát Thanh Radio Công Giáo


Nghe Radio Vatican 


 

Nghe Radio Veritas 


 

Lịch Phụng Vụ Công Giáo
năm 2014


 
Phút Cầu Nguyện Hằng Ngày


Hạnh Các Thánh tháng 4
 
Thánh Lễ Bài Giảng Chúa Nhật


40 Giây Lời Chúa


Tin Mừng

 
Thánh Kinh 100 tuần


Hỏi đáp - Đạo vào Đời


Danh Bạ Thông tin giờ Thánh Lễ


Danh Bạ Giáo Xứ - Giáo Họ VN


Nhạc Thánh Ca Công Giáo


Phim Công Giáo


Danh Bạ Web Công Giáo